czwartek, 24 marca 2011

"Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej"

Autor: Renata Gardian
Tytuł: "Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej"
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls


Niewiele jest zjawisk, które od zarania dziejów wzbudzają tak burzliwe emocje i kontrowersje, które działając silnie na zbiorową wyobraźnię jednocześnie generują głosy potępienia.
Prostytucja, czy nam się to podoba, czy nie, obecna jest w społeczeństwie nie od dzisiaj.Mocno zakorzeniona w tradycji, obyczajowości i systemie wartości jest zjawiskiem powszechnym, choć dwuznacznym moralnie, jeśli mogę użyć tego eufemizmu.
Niełatwo jest ją jednak dokładnie zdefiniować; wraz ze zmieniającą się rolą i miejscem kobiety w danej kulturze trudno jest wyznaczyć granice między normą a patologią, między swobodą obyczajową a nierządem. Jednak czy jest to babilońska kapłanka bogini Isztar, grecka hetera, japońska gejsza, luksusowa call girl czy pospolita tirówka, kobiety te łączy jedno i w zasadzie definicje są zgodne co do tego, że mianem prostytucji określamy usługę seksualną wynagradzaną materialnie (najczęściej finansowo) charakteryzującą się brakiem więzi emocjonalnej z partnerem lub partnerami oraz uznaniem jej za metodę zarobkowania.

Autorka w swojej pracy bardzo dokładnie i z wielką dbałością o szczegóły omawia genezę zjawiska prostytucji oraz jednej z jej coraz bardziej powszechnych i zataczających coraz szersze kręgi form, czyli sponsoringu.
Wskazuje mechanizmy i czynniki sprzyjające jego powstawaniu skupiając się na uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych, kulturowych i środowiskowych tego procederu. Niezwykle wnikliwie objaśnia płynność granicy między prostytucją a sponsoringiem, analizuje zbieżności i rozbieżności cechujące oba te zjawiska.
Autorka szuka przede wszystkim odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: dlaczego kobiety decydują się na sponsoring oraz z jakich powodów mężczyźni sponsorują.
W tym celu przeprowadza liczne wywiady z młodymi kobietami mającymi swoich sponsorów (grupa dwudziestokilkuletnich studentek) oraz mężczyznami w wieku 20-45 lat, którzy zadeklarowali chęć sponsorowania.
Dzięki tym badaniom uzyskujemy nieco dokładniejszy wgląd w istotę zjawiska. Dowiadujemy się, jakie warunki psychiczne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne muszą zostać spełnione, aby ono zaistniało, zarówno jeśli chodzi o kobietę, jak i jej sponsora.
Poznajemy przyczyny, motywy, cele oraz skutki uczestniczenia w sponsoringu. Wnioski, jakie autorka wysnuwa, są przygnębiające i przytłaczające.
Można się wraz z nią zastanowić nad kondycją społeczeństwa, które wykształca takie naganne moralnie, acz coraz bardziej powszechne relacje damsko- męskie.

W naszych czasach sponsoring nie wynika już ze znalezienia się na marginesie życia. Jest efektem popytu i podaży na usługi seksualne. Zacieranie się różnic pomiędzy tym zjawiskiem a w zasadzie niegroźną zwyczajną swobodą seksualną powoduje jego moralne odciążenie, zaś konsumpcyjny styl życia, pogoń za wysoką pozycją społeczną oraz statusem materialnym sprawiają, że człowiek traci swą podmiotowość stając się raczej towarem, który ma przynieść maksymalny zysk przy minimum wysiłku i zaangażowania.
Czy można jakoś zaradzić tej niepokojącej tendencji? Czy istnieją sposoby na ograniczenie skali tego zjawiska? Czy możliwe jest przywrócenie właściwych proporcji między "być" a "mieć"?
Praca niniejsza pomoże czytelnikowi znaleźć odpowiedź na te i wiele innych bulwersujących i intrygujących pytań. Uświadomi ona ogrom skali zjawiska sponsoringu, jego wpływu na kształtowanie postaw moralnych i systemu wartości, pozwoli zastanowić się nad szeroko pojętymi przyczynami oraz długofalowymi i zawsze zgubnymi jego skutkami.
To bardzo mądra, wartościowa i dająca wiele do myślenia lektura.
Polecam!

Moja ocena: 4/5

Opublikowane na stronie: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/95883/zjawisko-sponsoringu-jako-forma-prostytucji-kobiecej/opinia/2196289#opinia2196289 


książkę otrzymałam od Oficyny Wydawniczej Impuls - serdecznie dziękuję!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Spam, reklamy, wulgaryzmy i wypowiedzi niezwiązane z tematem będą natychmiast usuwane.